Brzezińska, Edyta. „Post − wspólne Dobro chrześcijan”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 18, grudzień 2019, s. 41-54, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2133.