Baran, Michał. „Transhumanizm W świetle Teologii”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 18, grudzień 2019, s. 23-39, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2135.