Strumiłowski, Jan. „Teologiczne Znaczenie Ofiary I opłaty W świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a Pragmatyzmem”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 18, grudzień 2019, s. 157-72, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189.