Nowak, A. Ira Mitescat Tua… Przyczynek Do Lektury Poezji Suplikacyjnej Paulina Z Akwilei I Seduliusza Szkota. Kieleckie Studia Teologiczne, T. 19, Dec. 2020, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243.