Kardyś, P. P. „Kopiarz Kolegiaty Kurzelowskiej Z zespołu Akt Kolegiaty Kurzelowskiej Przechowywanych W Archiwum Diecezjalnym W Kielcach”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 20, grudzień 2021, s. 41-73, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3598.