Owsiński, P. A., i A. A. Paluch. „Testament Jako Credo. Obraz Boga, Maryi I świętych W rozrządzeniach Ostatniej Woli Szlachetnie Urodzonych mężczyzn W XVII-Wiecznych Prusach Królewskich”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 20, grudzień 2021, s. 75-94, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3631.