Jędrzejczyk, D. „Bosko-Ludzka wiarygodność Chrystofanii Galilejskich według Wybranych Publikacji polskojęzycznych”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 20, grudzień 2021, s. 23-40, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3838.