Wąsik, Wojciech. „Historia Redakcji Kan. 1057 Podczas Prac Nad Rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego ”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 21, grudzień 2022, s. 85–100, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/5171.