Frączek, M. Przeżywanie Rzeczywistości Cierpienia Przez Błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 139-50, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/844.