Kaleta, A. „Eucharystia W Trzeciej Chrystofanii (J 21,1-14”). Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 199-17, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/850.