Orłowski, Mariusz. „Maryja W świetle Raportu Z Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Na Płaszczyźnie światowej. Recepcja Ustaleń Mariologicznych Przez Polskich Zielonoświątkowcó”w. Kieleckie Studia Teologiczne, no. 17 (grudzień 29, 2018): 165-179. Udostępniono marzec 29, 2020. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712.