Owsiński, Piotr. Zu Konfessionsfragen in Den Ausgewählten Deutschen Dorfwillküren in Polen / O Kwestiach Wyznaniowych W Wybranych Niemieckich Wilkierzach Wiejskich W Polsce. Kieleckie Studia Teologiczne, no. 17 (styczeń 3, 2019): 181-197. Udostępniono kwiecień 5, 2020. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1714.