Strumiłowski, Jan. „Teologiczne Znaczenie Ofiary I opłaty W świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a Pragmatyzmem”. Kieleckie Studia Teologiczne 18 (grudzień 31, 2019): 157–172. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189.