1.
Jędrzejczak A. Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. kst [Internet]. 29grudz.2018 [cytowane 5kwi.2020];(17):53-9. Available from: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1732