[1]
Kaczmarek, P. 2021. Jeden Bóg – wiele imion. Teologiczne interpretacje imienia Bożego w chrześcijaństwie oraz islamie. Łódzkie Studia Teologiczne. 30, 1 (cze. 2021), 49–62.