[1]
Białkowski, M. 2022. Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu. Część III: działalność na forum komisji specjalistycznych episkopatu polski. Łódzkie Studia Teologiczne. 30, 4 (sty. 2022), 5–23.