[1]
Derda, S. 2022. Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety „Trenów” (część II) . Łódzkie Studia Teologiczne. 30, 4 (sty. 2022), 33–64.