(1)
Kaczmarek, P. Jeden Bóg – Wiele Imion. Teologiczne Interpretacje Imienia Bożego W chrześcijaństwie Oraz Islamie. lst 2021, 30, 49-62.