(1)
Rysak, M. Dominikanie W Sieci. Fenomen Kaznodziejstwa Internetowego. lst 2021, 30, 113-143.