(1)
Niewiadomska, M. . Język łaciński W świecie Wykreowanym Przez J.K Rowling. lst 2022, 30, 109-122.