Najder, J. (2021). Teologiczno-liturgiczne aspekty nowych wezwań Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), 85–95. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3679