Pawłuszewicz, M. (2021). „Religia obywatelska” zagrożeniem dla ewangelizacyjnej misji Kościoła w Polsce. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), 97–111. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3680