Rysak, M. (2021). Dominikanie w sieci. Fenomen kaznodziejstwa internetowego. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), 113–143. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3681