Białkowski, M. . (2022). Biskup Michał Klepacz jako członek Episkopatu. Część III: działalność na forum komisji specjalistycznych episkopatu polski. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), 5–23. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3865