Derda, S. . (2022). Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety „Trenów” (część II) . Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), 33–64. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3869