Górczyk, W. J. (2022). Renesansowe medale biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego herbu Ślepowron. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), 77–89. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3871