Libowski, Łukasz ., & Wilk, P. . (2022). Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Konstantyna Wielkiego do Zenona”, czyli przekład księgi ósmej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), 91–107. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3872