Niewiadomska, M. . (2022). Język łaciński w świecie wykreowanym przez J.K Rowling. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), 109–122. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3874