Derda, Sebastian. 2022. „Jana Kochanowskiego Nowa Wizja człowieka (Renesansu) W świetle Dialogu wrażliwości Ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu I tożsamosci Poety «Trenów» (część II)”. Łódzkie Studia Teologiczne 30 (4):33-64. https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3869.