Libowski, Łukasz, i Piotr Wilk. 2022. „Ryszarda Ze Świętego Wiktora „Poczet Cesarzy Rzymskich Od Konstantyna Wielkiego Do Zenona”, Czyli przekład księgi ósmej Z Pierwszej części Jego «Libri exceptionum»”. Łódzkie Studia Teologiczne 30 (4):91-107. https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3872.