Libowski, Łukasz i Wilk, P. (2021) „Ryszarda ze Świętego Wiktora Poczet cesarzy rzymskich od Oktawiana do Trajana, czyli przekład księgi szóstej z pierwszej części jego Libri exceptionum”, Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), s. 63–83. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3678 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).