Rysak, M. (2021) „Dominikanie w sieci. Fenomen kaznodziejstwa internetoweg”o, Łódzkie Studia Teologiczne, 30(1), s. 113-143. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3681 (Udostępniono: 5grudzień2021).