Chrostowski , M. . (2022) „Zarys teologicznych podstaw duszpasterstwa szkolnego”, Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), s. 25–31. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3866 (Udostępniono: 19 maj 2022).