Derda, S. . (2022) „Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety «Trenów» (część II) ”, Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), s. 33–64. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3869 (Udostępniono: 19 maj 2022).