Libowski, Łukasz . i Wilk, P. . (2022) „Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Konstantyna Wielkiego do Zenona”, czyli przekład księgi ósmej z pierwszej części jego «Libri exceptionum»”, Łódzkie Studia Teologiczne, 30(4), s. 91–107. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3872 (Udostępniono: 28 maj 2022).