[1]
M. Rysak, „Dominikanie w sieci. Fenomen kaznodziejstwa internetoweg”o, lst, t. 30, nr 1, s. 113-143, cze. 2021.