[1]
S. . Derda, „Jana Kochanowskiego nowa wizja człowieka (Renesansu) w świetle dialogu wrażliwości ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu i tożsamosci poety «Trenów» (część II) ”, lst, t. 30, nr 4, s. 33–64, sty. 2022.