Kaczmarek, Piotr. „Jeden Bóg – Wiele Imion. Teologiczne Interpretacje Imienia Bożego W chrześcijaństwie Oraz Islamie”. Łódzkie Studia Teologiczne, t. 30, nr 1, czerwiec 2021, s. 49-62, https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3677.