Rysak, M. „Dominikanie W Sieci. Fenomen Kaznodziejstwa Internetoweg”o. Łódzkie Studia Teologiczne, T. 30, nr 1, June 2021, s. 113-4, https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3681.