Derda, S. . „Jana Kochanowskiego Nowa Wizja człowieka (Renesansu) W świetle Dialogu wrażliwości Ze śmiercią. Odbudowa światopoglądu I tożsamosci Poety «Trenów» (część II)”. Łódzkie Studia Teologiczne, t. 30, nr 4, styczeń 2022, s. 33-64, https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3869.