Libowski, Łukasz ., i P. . Wilk. „Ryszarda Ze Świętego Wiktora „Poczet Cesarzy Rzymskich Od Konstantyna Wielkiego Do Zenona”, Czyli przekład księgi ósmej Z Pierwszej części Jego «Libri exceptionum»”. Łódzkie Studia Teologiczne, t. 30, nr 4, styczeń 2022, s. 91-107, https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3872.