XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 3–5 listopada 2019 r. Kajetany


Abstrakt

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać Państwa na XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”.
Problemy słuchowe pacjentów pediatrycznych od zawsze pozostają w centrum uwagi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technikom diagnostycznym i leczniczym możemy w zasadniczy sposób ograniczać skutki negatywnego wpływu zaburzeń słuchu na prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci. Dlatego gorąco zachęcam do wysłuchania wykładów wybitnych specjalistów i praktyków z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz wymiany doświadczeń w zakresie leczenia schorzeń otolaryngologicznych u dzieci podczas paneli dyskusyjnych i rozmów kuluarowych.
W programie konferencji znalazło się wiele interesujących wystąpień poświęconych m.in. chorobom rzadkim, genetycznym uwarunkowaniom niedosłuchu, szumom usznym, leczeniu częściowej głuchoty, głuchoty u dzieci z wrodzonymi wadami ucha środkowego i wewnętrznego, otosklerozy. Ogromnie cieszy stały postęp w zakresie rozwoju technologii implantów ślimakowych i ich zastosowania u pacjentów pediatrycznych – dziedzina ta będzie szeroko prezentowana i omawiana podczas spotkania. Część prelekcji będzie także dotyczyć wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci w różnym wieku – najskuteczniej realizowanej z pomocą badań przesiewowych.
Wierzę, że bogatym programie naukowym każdy odnajdzie interesujące tematy i zdobędzie wiedzę do wykorzystania w codziennej praktyce.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych


Koleżanki i Koledzy,
jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na corocznym wydarzeniu, jakim jest Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. W przyjacielskiej atmosferze będziecie Państwo mogli wysłuchać wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów znanych na arenie krajowej i międzynarodowej. Ciekawe prace zaprezentują młodsi koledzy, dla których będą to pierwsze lub jedne z pierwszych wystąpień publicznych. Głęboko wierzę, iż program i forma konferencji spełni oczekiwania otolaryngologów dziecięcych.
Z wyrazami szacunku
dr hab. Artur Niedzielski, prof. CMKP
Konsultant województwa mazowieckiego ds. otorynolaryngologii


Pobierz

Opublikowane
2019-11-21


Dział
Streszczenia z konferencji

Udostępnij

Skarżyński, H., & Niedzielski, A. (2019). XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 3–5 listopada 2019 r. Kajetany. Nowa Audiofonologia, 8(4), 47-77. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2344

Henryk Skarżyński 
Artur Niedzielski