Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa


Abstrakt

Wraz z rozwojem medycyny i poszerzania się wiedzy o szumach usznych lekarze i uczeni na świecie zaczęli analizować temat nadwrażliwości słuchowej. Coraz to nowsze badania – ankiety i kwestionariusze dostarczają więcej informacji na temat mechanizmów, epidemiologii, etiologii, sposobów diagnozy i leczenia tej patologii. Celem artykułu był przegląd najnowszej literatury oraz odniesień do starszego piśmiennictwa opisujących dokładnie wyżej wymienione zagadnienia w kontekście nadwrażliwości słuchowej. Przeszukano piśmiennictwo dostępne w bazach Pubmed, Web of Science, Scopus, używając słów kluczowych – nadwrażliwość słuchowa, hyperacusis, fonofobia, mizofonia, objaw wyrównania głośności, szumy uszne. Po etapowej selekcji wzięto pod uwagę 36 artykułów. Analiza dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wskazuje, że problem zjawiska nadwrażliwości słuchowej jest często pomijany. Zauważalny jest natomiast rosnący trend dotyczący diagnostyki i leczenia szumów usznych.


Słowa kluczowe

nadwrażliwość słuchowa; hyperacusis; fonofobia; mizofonia; objaw wyrównania głośności; szumy uszne

1. Rosing SN, Schmidt JH, Wedderkopp N, Baguley DM. Prevalence of tinnitus and hyperacusis in children and adolescents: a systematic review. BMJ Open, 2016; 6(6): e010596. [Google Scholar]
2. Tyler RS, Pienkowski M, Rojas Roncancio E, Jin Jun H, Brozowski T, Dauman N i wsp. A review of hyperacusis and future directions: Part 1. Definitions and manifestations. Am J ­Audiol, 2014; 23: 402–19. [Google Scholar]
3. Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. J Am Acad Audiol, 2000; 11(3): 162–77. [Google Scholar]
4. Baguley DM, McFerran DJ: Hyperacusis and disorders of loudness perception. W: Moller A, Langguth B, de Ridder D, Kleinjung T, red. Textbook of tinnitus. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer; 2011, s. 13–23. [Google Scholar]
5. Hébert S, Fournier P, Noreña A. The auditory sensitivity is increased in tinnitus ears. J Neurosci, 2013; 33(6): 2356–64. [Google Scholar]
6. Schwartz P, Leyendecker J, Conlon M. Hyperacusis and misophonia: the lesser-known siblings of tinnitus. Minn Med, 2011; 94(11): 42–43. [Google Scholar]
7. Jastreboff MM, Jastreboff PJ. Components of decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, phonophobia. ITHS News Lett, 2001; 2: 5–7. [Google Scholar]
8. Raj-Koziak D, Bartnik G, Fabijańska A, Borawska B, Szymańska E. Studium przypadku pacjenta z obniżoną tolerancją na dźwięki i współistniejącym szumem usznym oraz niedosłuchem. Audiofonologia, 2006; 29: 7–10. [Google Scholar]
9. Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Tinnitus retraining therapy for patients with tinnitus and decreased sound tolerance. Otolaryngol Clin North Am, 2003; 26: 321–36. [Google Scholar]
10. Cavanna AE, Seri S. Misophonia: current perspectives. Neuropsychiastr Dis Treat, 2015; 11: 2117–23. [Google Scholar]
11. Pienkowski M, Tyler RS, Rojas Roncancio E, Jin Jun H, Brozowski T, Dauman N i wsp. A review of hyperacusis and future directions: Part II. Measurement, mechanisms, and treatment. Am J Audiol, 2014; 23: 420–36. [Google Scholar]
12. Schlittenlacher J, Moore BCJ. Discrimination of amplitude-modulation depth by subjects with normal and impaired hearing. J Acoust Soc Am, 2016; 140(5): 3487–95. [Google Scholar]
13. Fabijańska A, Bartnik G, Rogowski M, Raj-Koziak D. Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Audiofonologia, 1999; 15: 149–56. [Google Scholar]
14. Baguley DM. Hyperacusis. J Roy Soc Med, 2003; 96: 582–85. [Google Scholar]
15. Silverstein H, Ojo R, Daugherty J, Nazarian R, Wazen J. Minimally invasive surgery for the treatment of hyperacusis. Otol Neurotol, 2016; 37(10): 1482–88. [Google Scholar]
16. Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarzyński H. Epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. W: Hazell JWP, red. Proceedings of the Sixth International Tinnitus Seminar. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, s. 569–71. [Google Scholar]
17. Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski H, Senddrski A, Wysocki J i wsp. Hearing screening program in school-age children in western Poland. J Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200. [Google Scholar]
18. Raj-Koziak D. Występowanie szumów usznych u dzieci – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 9–14. [Google Scholar]
19. Skarżyński PH, Wlodarczyk AW, Kochanek K i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med AAEM, 2015; 22(1): 90–95. [Google Scholar]
20. Beers AN, McBoyle M, Kakande E, Dar Santos RC, Kozak FK. Autism and peripheral hearing loss: a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2014; 78(1): 96–101. [Google Scholar]
21. Knipper M, Van Dijk P, Nunes I, Rüttiger L, Zimmermann U. Advances in the neurobiology of hearing disorders: recent developments regarding the basis of tinnitus and hyperacusis. Prog Neurobiol, 2013; 111: 17–33. [Google Scholar]
22. Wagenaar O, Wieringa M, Verschuure H. A cognitive model of tinnitus and hyperacusis; a clinical tool for patient information, appeasement and assessment. Int Tinnitus J, 2010; 16(1): 66–72. [Google Scholar]
23. Marriage J, Barnes NM. Is central hyperacusis a symptom of 5-hydroxytryptamine (5-HT) dysfunction? J Laryngol Oto, 1995; 109(10): 915–21. [Google Scholar]
24. Diehl PU, Schaette R. Abnormal auditory gain in hyperacusis: investigation with a computational model. Front Neurol, 2015; 6: 157. [Google Scholar]
25. Sahley TL, Nodar RH. A biochemical model of peripheral tinnitus. Hear Res, 2001; 152(1–2): 43–54. [Google Scholar]
26. Raj-Koziak D, Fabijańska A, Bartnik G, Borawska B, Rogowski M. Nadwrażliwość słuchowa w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Audiofonologia, 2000; 18: 139–43. [Google Scholar]
27. Sherlock LP, Formby C. Estimates of loudness, loudness discomfort, and the auditory dynamic range: normative estimates, comparison of procedures, and test-retest reliability. J Am Acad Audiol, 2005; 16(2): 85–100. [Google Scholar]
28. Khalfa S, Dubal S, Veuillet E, Perez-Diaz F, Jouvent R, Collet L. Psychometric normalization of a Hyperacusis Questionnaire. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(6): 436–42. [Google Scholar]
29. Nelting M, Rienhoff NK, Hesse G, Lamparter U. The assessment of subjective distress related to hyperacusis with a self-rating questionnaire on hypersensitivity to sound. Laryngorhinootologie, 2002; 81(5): 327–34. [Google Scholar]
30. Bläsing L, Goebel G, Flötzinger U, Berthold A, Kröner-Herwig B. Hypersensitivity to sound in tinnitus patients: an analysis of a construct based on questionnaire and audiological data. Int J Audiol, 2010; 49(7): 518–26. [Google Scholar]
31. Dauman R, Bouscau-Faure F. Assessment and amelioration of hyperacusis in tinnitus patients. Acta Otolaryngol, 2005; 125(5): 503–509. [Google Scholar]
32. Jastreboff PJ. Tinnitus habituation therapy (THT) and tinnitus retraining therapy (TRT).W: Tyler RS, red. Tinnitus handbook. San Diego: Singular, Thomson Learning; 2000, s. 357–76. [Google Scholar]
33. Jastreboff PJ. 25 years of tinnitus retraining therapy. HNO, 2015; 63(4): 307–11. [Google Scholar]
34. Borawska B, Bartnik G, Karpiesz L, Szymańska E, Senderski A, Skarżyński H. Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT). Audiofonologia, 2004; 26: 177–79. [Google Scholar]
35. Hazell JWP, McKinney CJ. Support for a neurophysiological model of tinnitus research data and clinical experience. W: ­Vernon JA, Reich G; red. Proceedings of The Fifth International Tinnitus Seminar. Portland: American Tinnitus Association; 1996, s. 51–57. [Google Scholar]
36. Engineer ND, Riley JR, Seale JD, Vrana WA, Shetake WA, Sudanagunta SP i wsp. Reversing pathological neural activity using targeted plasticity. Nature, 2011; 470: 101–104. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-06


Dział
Prace poglądowe

Udostępnij

Ratajczak, A., & Skarżyński, P. (2019). Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa. Nowa Audiofonologia, 6(1), 16-21. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2681

Alina Ratajczak  alina.ratajczak95@gmail.com
Piotr H. Skarżyński