(1)
Obrycka, A.; Lorens, A.; Skarżyński, P. Sprawozdanie Z 16. Sympozjum Implantów Ślimakowych U Dzieci, 10–13 Lipca 2019 R., Miami, Stany Zjednoczone. NA 2019, 8, 38-39.