Ratajczak, A., & Skarżyński, P. (2019). Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa. Nowa Audiofonologia, 6(1), 16-21. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2681