Skarżyński, H., Ratuszniak, A., Ratuszniak, A., Osińska, K., Olszewski, Łukasz, & Skarżyński, P. (2019). Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku. Nowa Audiofonologia, 6(1), 77-83. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2687