Ratajczak, A. i Skarżyński, P. (2019) Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia, 6(1), s. 16-21. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2681 (Udostępniono: 1październik2020).