Skarżyński, H., Ratuszniak, A., Ratuszniak, A., Osińska, K., Olszewski, Łukasz i Skarżyński, P. (2019) Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku, Nowa Audiofonologia, 6(1), s. 77-83. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2687 (Udostępniono: 29wrzesień2020).