[1]
A. Ratajczak i P. Skarżyński, Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa, NA, t. 6, nr 1, s. 16-21, grudz. 2019.