[1]
H. Skarżyński, A. Ratuszniak, A. Ratuszniak, K. Osińska, Łukasz Olszewski, i P. Skarżyński, Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku, NA, t. 6, nr 1, s. 77-83, grudz. 2019.